U avgustu proizvođačke cijene veće za 0,7 posto

0

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za ukupnu industriju BiH u avgustu bile su veće za 0,7 posto u odnosu na jul, te za 7,5 posto u odnosu na avgust prošle godine, objavila je Agencija za statistiku BiH.

U avgustu, u poređenju sa prethodnim mjesecom, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu zabilježile su rast od 0,4 posto, a u odnosu na avgust prošle godine veće su za 5,4 posto.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na stranom tržištu u avgustu bile su veće za 1,3 posto u odnosu na jul, a u odnosu na isti mjesec prošle godine zabilježile su rast od 10,7 posto.

U avgustu, u poređenju sa prethodnim mjesecom, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u intermedijarnim proizvodima za 1,3 posto, kapitalnim proizvodima za 0,6 posto, trajnim potrošačkim dobrima za 0,9 posto, te netrajnim proizvodima za 0,2 posto, dok je pad zabilježen u energiji za 0,1 posto.

Proizvođačke cijene u avgustu ove, u odnosu na isti mjesec 2020. godine, bile su veće u energiji za 1,7 posto, intermedijarnim proizvodima za 15 posto, kapitalnim proizvodima za 1,9 posto, trajnim potrošačkim dobrima za 3,1 posto, te netrajnim proizvodima za 0,9 posto.

Srna