U aprilu smanjen broj nezaposlenih u FBiH

0

Zaključno s krajem aprila 2024. godine na evidencijama službi za zapošljavanje bilo je registrirano 260.500 osoba, što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za 4.244.

Među nezaposlenima najviše je KV (81.683 ili 31,36%) i NKV radnika (80.902 ili 31,06%), potom slijede osobe sa SSS (71.131 ili 27,31%) i VSS (18.132 ili 6,96%), osobe sa PKV (3.536 ili 1,36%), VKV (494 ili 0,19%) i osobe sa NSS (282 ili 0,11%).

U istom mjesecu zabilježen je 10.731 korisnik novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, što je u poređenju sa podacima iz prethodnog mjeseca smanjenje za 743.

Pravo na zdravstveno osiguranje u predmetnom mjesecu preko kantonalnih službi za zapošljavanje ostvarilo je 182.615 osoba, što je za 3.115 manje nego u prethodnom mjesecu. Pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje koristile su 622 osobe.

Dana 31.3.2024. godine u Federaciji BiH je bila registrirana 543.231 zaposlena osoba. Broj zaposlenih u odnosu na prosjek iz prošle godine veći je za 1.970, a u odnosu na prethodni mjesec za 543.
Kantonalne službe za zapošljavanje su u aprilu 2024. godine posredovale u zapošljavanju 1.581 osobe, što je u poređenju sa prethodnim mjesecom više za 365.