Tuzlanski kanton se izdvaja kao regionalna turistička destinacija

0

Tokom 2023. godine broj registrovanih posjetitelja u smještajnim objektima TK veći je za 23,39% u odnosu na 2022. godinu, a u odnosu na 2019. godinu je veći za 16,39%

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila na redovnoj sjednici održanoj prople sedmice je Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini.

Na području TK djelatnost obavlja 39 putničkih agencija, koje posjeduju Licencu za organizovanje turističkih putovanja izdatu u skladu sa odredbama Zakona o turističkoj djelatnosti.

U putničkim agencijama na području Tuzlanskog kantona uposleno je 80 zaposlenika, što predstavlja 10,60% zaposlenih u putničkim agencijama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (755 zaposlenih). Putničke agencije na području Tuzlanskog kantona uglavnom su okrenute ka outgoing putovanjima, odnosno organizovanju izleta, ljetovanja i slično za stanovništvo Tuzlanskog kantona kako u BiH, regiji, tako i na značajnijim svjetskim turističkim destinacijama.

Smještajni kapaciteti, koji su prošli zakonsku procedure utvrđivanja minimalnih uslova i kategorizaciju te tako ispunili osnovne uslove za rad, nalaze se na području općina Banovići, Kalesija, Kladanj i Lukavac, te gradova Gračanica, Gradačac, Srebrenik, Tuzla i Živinice.

Na području općina Sapna, Teočak, Čelić i Doboj Istok još nema registrovanih smještajnih kapaciteta iako su intenzivirane aktivnosti da na području ovih lokalnih samouprava počnu djelovati seoska domaćinstva, koja bi kroz svoju djelatnost pružala i usluge smještaja.

Posjetiocima Tuzlanskog kantona je tokom 2023. godine, prema evidenciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja a na osnovu informacija dobijenih od strane smještajnih objekata, na raspolaganju bilo 1.955 ležaja raspoređenih u 842 smještajnih jedinica (soba).

Grad Tuzla raspolaže sa 65% smještajnih kapaciteta izraženih u broju soba, odnosno 67% smještajnih kapaciteta izraženih u broju ležaja na području Tuzlanskog kantona.

Panonika

Tokom 2023. godine broj registrovanih posjetitelja u smještajnim objektima TK veći je za 23,39% u odnosu na 2022. godinu, a u odnosu na 2019. godinu je veći za 16,39%. Posebno treba istaknuti da je broj inostranih posjetitelja 2023. godine, u odnosu na ‘22. godinu povećan za 22%, i da je za 18,33% veći od broja registriranih inostranih posjetilaca u 2019. godini.

Broj domaćih posjetilaca u odnosu na 2022. godinu bilježi rast od 24,35%, odnosno 15,12% u odnosu na 2019. godinu. Na području TK je sa 31.12.2023. godine bilo registrovano 2.248 poslovnih subjekata koji su, shodno klasifikaciji djelatnosti u BiH.