Treba li vlast zapošljavati ljude, ili kreirati povoljan ambijent

0

Mnogo se raspravljalo i još se raspravlja o predizbornim najavama lidera SDA Bakira Izetbegovića da će zaposliti 100.000 ljudi u naredih desetak godina.

Malo koje predizborno obećanje je izavalo toliko komentara u javnosti i malo koje se tako dugo pamtilo, prepričavalo, analiziralo.

Ova Izetbegovićeva izjava bila je veoma hrabra i bila je iskorak u smislu da je predstavljala konkretan cilj čije je ostvarenje lako izmjeriti. Većina drugih političara davala je maglovita i neprecizna obećanja, kako ih kasnije niko ne bi mogao optužiti da ih nisu ispunili.

No, komentari u Izetbegovićevoj izjavi uglavnom su se kretali u pravcu ocjene broja novih radnih mjesta koje je obećao, ne ulazeći u narav ove izjave.

Naime, u savremenim, razvijenim društvima, DRZAVA NE ZAPOŠLJAVA, već to radi privatni sektor. Uloga države nije da zapošljava ljude već da kreira povoljan ambijent i omogući privatnim kompanijama da rade, ulažu i razvijaju se, pa se samim tim otvaraju nova radna mjesta.

Taj povoljan ambijent podrazumijeva smanjenje korupcije na svim nivoima, olakšanje procedure za dobivanje svih potrebnih dozvola, pravljenje manje i efikasne administracije, smanjenje poreskih nameta na rad i vođenje biznisa, bolju pravnu zaštitu ugovora i investitora itd.

Stoga bi političari umjesto nasumičnog licitiranja brojem novih radnih mjesta trebali reći šta konkretno rade na reformama koje će dovesti do boljeg poslovnog ambijeneta.

D. Šarić