Tešanjskom divu se otvaraju vrata novog unosnog biznisa

0

Jedna od vodećih kompanija iz Tešnja i cijele Bosne i Hercegovine, Hifa-Oil, dobila je licencu za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom.

Licencu je izdala Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), izvještava BiznisInfo.ba.

Licenca je izdata 27. marta 2024. na petogodišnji period, odnosno period važenja je od 12. maja 2024. do 11. maja 2029. godine.

Vlasnik licence je u obavezi plaćati regulatornu naknadu u periodu njenog važenja.

Podsjetimo da je riječ o kompaniji koja se bavi prometom nafte i naftnih derivata, a njene kćerke firme posluju u metalskom sektoru. Odnedavno imaju posebnu kćerku firmu koja se bavi solarnom energijom.

Grupacija također posluje i u sektoru proizvodnje namještaja.

Podsjetimo da električna energija postaje sve važniji resurs u periodu takozvane zelene tranzicije, kada se mnogi rudnici i termoelektrane gase ili smanjuju proizvodnju.

Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora sigurno je jedan od biznisa budućnosti.