Tegeltija: Budžetski prihodi veći nego lani

0

Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je da je prihodovna strana budžeta Srpske za prvih šest mjeseci ove godine izvršena u značajno većem obimu u odnosu na prošlu godinu.

“Republika Srpska ima pozitivno kretanje izvornih prihoda i kada je riječ o prihodima za čiju naplatu je nadležna Poreska uprava Republike Srpske i onih prihoda za čiju naplatu je zadužena Uprava za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH”, prenosi Srna.

On je izrazio zadovoljstvo tendencijom rasta izvornih prihoda i prihoda od indirektnih poreza i poslije juna.

“Nismo zadovoljni naplatom direktnih poreza u septembru, što je rezultat izborne kampanje kada dođe do malog pada finansijske discipline kod svih obveznika plaćanja poreza i doprinosa”, istakao je Tegeltija.

Kada je riječ o rashodima, Tegeltija je rekao da je izvršenje rashoda manje od plana za prvih šest mjeseci ove godine, ali da su bila dovoljna sredstva za izvršenje ključnih funkcija svih institucija koje se finansiraju iz budžeta Srpske.

“Prioriteti u isplatama iz budžeta su penzije, socijalna davanja, borački dodatak i invalidnine, te lična primanja zaposlenih u javnom sektoru”, pojasnio je Tegeltija.

On je rekao da je najteže bilo za prvih šest mjeseci ove godine prelazak Fonda PIO, odnosno isplate penzija, na trezorski sistem poslovanja Republike Srpske.

“U januaru 2016. godine morali smo se susresti sa ogromnim kratkoročnim dugom u iznosu oko 40 miliona KM za isplatu penzija koju je dugovao Fond PIO na mjesečnom nivou prema poslovnim bankama i da isplatimo tu prvu penziju”, naglasio je Tegeltija.

On je naveo da je Republika Srpska u posmatranom periodu servisirala unutrašnji i spoljni dug, ističući da je Srpska za prvih šest mjeseci više od 65 miliona KM servisirala duga nego što se zadužila.

Komentarišući skupštinsku raspravu o ovom konsolidovanom izvještaju, Tegeltija je rekao da je ovo bio praktičan pokušaj da opozicija za svoje neuspjehe koje je doživjela na lokalnim izborima optuži izvršenje budžeta za prvih šest mjeseci.

Govoreći o formiranju Fiskalnog savjeta u Republici Srpskoj, Tegeltija je naveo da je raspisan konkurs za izbor članova Fiskalnog savjeta.

“Došao je određeni broj prijava, nažalost samo jedan kandidat ispunjava sve uslove za članstvo u Fiskalnom savjetu, zbog čega ćemo morati ponovo obnoviti konkurs i predložiti ljude koji ispunjavaju uslove”, pojasnio je Tegeltija.