Swity d.o.o. Gradačac uspješno proveo program energetske efikasnosti i smanjio emisiju CO2 za 95 tona godišnje

0

Kompanija Swity d.o.o. Gradačac uspješno je provela program za uštedu električne energije čime je značajno uticala na zaštitu okline i smanjenje emisije CO2.

Na ovaj način kompanija daje konkretan doprinos zaštiti okoline i osiguranju zdrave osnove za proizvodnju sirovina od domaćih kooperanata koje Swity prerađuje u visokokvalitetne finalne proizvode.

“Swity proizvodi pod pečatom vrhunskog Vegafruit kvaliteta. Vegafruit je sinonim za kvalitetne proizvode od mariniranog povrća, raznih voćnih namaza i prirodnih sokova. Svi naši proizvodi se proizvode po tradicionalnim recepturama, pod strogo kontrolisanim uslovima i iz najkvalitetnijih sirovina. Svrha ovog projekta je očuvanje životne sredine sa što manjom emisijom stakleničkih plinova, a sve u cilju da za naše proizvode imamao kontinuirano kvalitetne i zdrave sirovine. Prema procjenama, na osnovu prvih rezultata ušteda, očekujemo smanjenje emisije CO2 za oko 95 tona na nivou godine, što predstavlja gotovo 4 cisterne od 25 tona manje CO2 u našoj okolini”, izjavio je Miralem Gasal, direktor kompanije Swity d.o.o. Gradačac.

S ciljem unaprijeđenja svoje energetske politike u smislu povećanje energetske efikasnosti i očuvanja okoliša, kompanija Swity d.o.o. je tokom 2020. godine aplicirala za grant sredstva “Podrška razvoju Kantona” ministarstva privrede Tuzlanskog kantona.

Navedeni projekat obuhvatio je nabavku i ugradnju opreme za uštede električne energije ULTRA od kompanije SHPP, generalnog zastupnika južnokorejskog proizvođača Keseco. Uređaji na bazi spinelektron efekta i usmjerenja toka elektrona optimiziraju strujni krug, te na taj način smanjuju potrošnju aktivne električne energije na induktivnim pogonima, kao što su pumpe, kompresori, i motori.

Pored direktne uštede, uređaji smanjuju i grijanje motora, čime produžavaju njihov životni vijek.

SHPP ugovorom garantira uštedu od 6%, a prvi rezultati u kompaniji pokazuju uštedu 11,5% u odnosu na referentne vrijednosti.