Švicarski biznismeni u maju dolaze u BiH

0

Ambasador Švicarske u BiH Heinrich Maurer posjetio je Agenciju za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) i razgovarao sa direktorom Gordanom Milinićem o aktivnostima Ambasade i mogućnostima za povećanje švicarskih investicija u BiH.

Izrazio je punu podršku radu FIPA ističući da je zajednički cilj FIPA-e i Ambasade Švajcarske poboljšanje ekonomske situacije u BiH, stvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje standarda građana.

Kao uspješne primjere švicarskih investicija, ambasador je naveo firmu Bontex iz Maglaja koja posluje u oblasti tekstilne industrije, Standard Prnjavor koji posluje u oblasti drvne industrije, kao i firme Juwal, Vitaminka i Wagner Automotiv, ističući da je vrlo važno da ovi investitori imaju podršku nadležnih institucija kako bi se oni širili i ostali u zemlji.

Međutim, švicarske firme traže unapređenje poslovnog ambijenta u BiH, dajući primjedbe na rasprostranjenu birokratiju, često nejednak tretman stranih investitora u poređenju sa domaćim, korupciju, dugotrajno čekanje na sudske odluke.

Strani investitori koji već posluju u zemlji su najbolji promotori BiH u poslovnom svijetu, stoga oni moraju imati povjerenje u domaće institucije i vidjeti ozbiljnu opredijeljenost nadležnih institucija da budu na usluzi stranim ulagačima.

Direktor Milinić se zahvalio ambasadoru na dosadašnjem angažmanu oko švicarskih investicija, jer Švicarska zauzima 7. mjesto na listi zemalja stranih investitora u BiH, te istakao da sigurno uz obostrani angažman postoji prostor za povećanje švicarskih investicija u BiH. Upoznao je ambasadora sa trenutnim aktivnostima Agencije na pronalasku kontakata sa potencijalnim investitorima, uspostavljanju saradnje sa ambasadama u BiH i bh. ambasadama u inostranstvu, aktivnostima u saradnji sa nadležnim institucijama na jačanju ekonomske diplomatije, te kontaktima preko dijaspore (u Švicarskoj živi više od 60.000 bh. građana).

Dogovoreno je da Ambasada Švicarske i FIPA zajednički rade na otklanjanju barijera koje se ukažu pred švicarskim investitorima, da organizuju posjete sajmovima i privrednim manifestacijama, te susrete sa potencijalnim investitorima iz Švicarske.

Velika delegacija švicarskih biznismena doći će u BiH tokom maja.