Strabag će u BiH graditi deponiju vrijednu 15 miliona KM

0

Potpisivanjem Ugovora o zajmu u iznosu od pet miliona eura za izgradnju regionalne deponije “Eko-Sep” sa Evropskom bankom i njegova ratifikacija od strane Predsjedništva Bosne i Hercegovine stekli su se uslovi da se sa izvođačem radova potpiše ugovor za izgradnju ove regionalne deponije.

Zvanični izvođač radova je austrijska firma Strabag sa kojim će se potpisati ugovor polovinom ovog mjeseca, a rok za završetak radova je 13 mjeseci.

Naime, radi se o izgradnji regionalne deponije “Eko-Sep” Grada Živinice, Općine Banovići i Općine Kladanj.

Posebnu važnost ovom projektu izgradnje navedene deponije daje mogćnost naknadne obrade otpada gdje bi se mogla vršiti dodatna reciklaža.

Gradonačelnik Živinica Samir Kamenjaković, kao i načelnici susjednih Općina Kladnja i Banovića već nekoliko godina aktivno rade na rješavanju ovog problema, koji će biti značajan cjelokupnoj regiji Tuzlanskog kantona.

Izgradnja centra za prikupljanje otpada ukupno će koštati 7,5 miliona eura, a za realizaciju navedenog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 5 miliona eura kao zajam od Evropske banke, i oko 2,5 miliona eura grant sredstava koje je Evropska banka osigurala od svojih partnera čime će se omogućiti realizacija obje faze izgradnje deponije “Eko-Sep”.

Projekat izgradnje sanitarne deponije odnosi se 60 posto na Grad Živinice, 30 posto na Općinu Banoviće i 10 posto na Općinu Kladanj. Lokacija planirane regionalne sanitarne deponije („RSD“), nazvane „Separacija 1“, se nalazi na području Grada Živinice.

Realizacijom ovog mega projekta u vrijednosti 15 miliona KM, riješit će se problem otpada u Gradu Živinice, Općinama Kladanj i Banovići ali i okolnim gradovima i općinama u Tuzlanskom kantonu.

Kamenjaković ističe da će ova deponija biti jedna od najsavremenijih deponija koja ima sve potrebne dozvole za rad i koja će imati mogćnost za naknadnu obradu otpada, gdje bi se mogla vršiti dodatna reciklaža.