Šta se dešava sa Sarajevo-osiguranjem

0

Nakon što su danas objavljeni podaci o poslovanju osiguravajućih društava u 2017, moraju se postaviti sljedeća pitanja: Šta se dešava sa Sarajevo-osiguranjem, ko je kriv za gubitak pozicije i je li Vlada FBiH digla ruke od ove kompanije?

Kada se uzme u obzir efekat spajanja BSO-a i Zovko osiguranja u Adriatic osiguranje, Sarajevo-osiguranje je na kraju godine zauzelo tek 4. poziciju po iznosu premije – iza Adriatic osiguranja, Uniqa osiguranja i Euroherca.

Ono će vjerovatno veoma brzo pasti na petu poziciju, čim bude okončan proces pripajanja VGT osiguranja Graweu, koji je počeo krajem prošle godine.

Drugim riječim, Sarajevo-osiguranje se polako udaljava od vrha i približava sredini tebele.

Kada se uzme u obzir da je riječ o kompaniji koja je veliki bh. brend, koja je dugo godina bila neprikosnoveni lider na tržištu, te koja iza sebe ima Vladu Federacije kao najvećeg pojedinačnog vlasnika, postavlja se pitanje može li se biti zadovoljno ovakvim rezultatom.

Treba reći da problem, po svemu sudeći, nije u samom Sarajevo-osiguranju, već u njegovim vlasnicima.

Ovo osiguranje u 2017. nije poslovalo ništa lošije nego prethodnih godina, čak su zabilježeni blagi rast premije i drugi pozitivni pomaci. No, drugi napreduju više i brže, korakom koji Sarajevo-osiguranje ne može pratiti, i to je razlog gubitka pozicija.

Mali profit, velika vrijednost

Jedino o čemu je Vlada razmišljala u 2017. jeste da li ići u privatizaciju ovog osiguranja, o čemu su postojali podijeljeni stavovi – SDA je bila za, SBB protiv. Izvan te dileme, niko se, izgleda, nije bavio pitanjem razvoja i napretka ove kompanije.

Profit Sarajevo-osiguranja u 2016. je bio samo 55 hiljada KM. Ostaje da se vidi koliki je bio profit u 2017. i je li ga uopšte bilo, s obzirom da je isplaćena rekordna šteta od oko 35 miliona KM, više od 3 miliona KM više nego godinu ranije, a da je premija porasla za manje od milion KM.

Kada se uzme u obzir da se profit dijeli dioničarima, a da Vlada ima udio od 45,5 posto, jasno je da ova kompanija za nju nije previše zanimljiva s tog aspekta.

S druge strane, prodajom Sarajevo-osiguranja sigurno se mogu steći ogromna sredstva. To pokazuje činjenica da je trostuko manje (po iznosu premije) Zovko osiguranje krajem 2017. prodato za 9 miliona KM, i vlada očito u tome vidi svoju šansu za brzu zaradu.

Na kraju, treba postaviti pitanje šta se može očekivati u 2018. Ove godine će se nastaviti zaoštravati borba na tržištu osiguranja: moguće su nove akvizicije, a ključni igrači su već pokazali da će uložiti znatan novac i energiju na jačanje pozicija.

Stoga Vlada FBiH, ali i ostali vlasnici Sarajevo-osiguranja moraju hitno donijeti odluku šta žele od ove kompanije.

  • Ako odluče da je prodaju, bolje je da to učine što prije.
  • Ako odluče da je ne prodaju, onda moraju izaći sa novom strategijom njenog razvoja i uložiti više novca i truda u jačanje njene pozicije.

Najgora opcija je čekanje i status quo, jer on zapravo vodi ka daljem udaljavanju od vrha i gubitku vrijednosti.

(Autor: BiznisInfo)