Sredstva od MMF-a za zdravstvo i ekonomiju

0

Savjet ministara saopštio je da je odluka o raspoređivanju sredstava Instrumenta za brzo finansiranje od Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ danas donesena jednoglasno i da će ta sredstva biti namijenjena za povećane potrebe zdravstvenog sektora i finansiranje mjera ekonomske stabilizacije.

Ovom odlukom, koju je predložilo Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara, utvrđuje se raspored povučenih sredstava Instrumenta za brzo finansiranje od MMF-a u ukupnom iznosu od 265,2 miliona specijalnih prava vučenja protivvrijednosti KM, prema važećem kursu na dan povlačenja sredstava, što iznosi oko 330 miliona evra.

Ministarstvo finansija i trezora BiH izvršiće alokaciju sredstava u skladu sa odlukom Fiskalnog savjeta BiH, potpisanim Pismom namjere i Memorandumom o razumijevanju, i to za Federaciju BiH sa 10 kantona 61,5 odsto, za Republiku Srpsku 37,5 odsto i za Brčko distrikt jedan odsto.

Otplatu ovog duga vrše entiteti i Brčko distrikt u skladu sa propisima kojima je regulisano izmirenje obaveza prema međunarodnim finansijskim institucijama, prema utvrđenim otplatnim planovima.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u Službenom glasniku BiH, dodaje se u saopštenju.

Ministri su na današnjoj sjednici donijeli i odluku o raspodjeli finansijskih sredstava međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje uplaćenih na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora BiH.

U saopštenju je navedeno da je riječ o ukupno 1.073.575 KM, od čega pomoć Vlade Azerbejdžana iznosi 1.054.016 KM, a kompanije “Bayer farmaceutsko društvo” Ljubljana 19.558 KM.

Od ovog iznosa Federaciji BiH je raspoređeno 660.248 KM ili 61,5 odsto, Republici Srpskoj 402.590 KM, odnosno 37,5 odsto i Brčko distriktu 10.735 KM ili jedan odsto.

Prema odluci, Federacija BiH dobijena sredstva dijeli sa 10 kantona u jednakom omjeru po 50 odsto.

Srna