Sparkasse Bank: Akcija nenamjenskih kredita sa fiksnom kamatnom stopom

0

Sparkasse Bank započela je novu akcijsku ponudu nenamjenskih kredita koji korisnicima nude posebnu finansijsku sigurnost i pogodnosti kroz: Fiksnu kamatu i ratu tokom cijelog perioda otplate, što korisnicima omogućava kontrolu i planiranje finansijskih obaveza i to na dugoročnoj osnovi.

Kamatnu stopu koja ne varira u zavisnosti od roka otplate – za razliku od većine ponuda na tržištu, kamatna stopa je ista, bez obzira da li će klijent odabrati kratkoročni kredit sa rokom otplate do jedne godine, ili dugoročni kredit u većem iznosu do 10 godina.

Krediti se odobravaju bez hipoteke, uz rok otplate do 10 godina i iznos do 60.000 KM, što je trenutno maksimalan iznos kredita za nenamjensko trošenje na tržištu. Jedinstvena dodatna pogodnost, koja se ostvaruje po automatizmu uz akcijski kredit, je fiksan iznos prekoračenja po tekućem računu od četiri mjesečne plaće.

Visina kamatne stope zavisi od proizvoda koje klijent koristi u kombinaciji sa kreditom, te ako se odluči na Visa Classic kreditnu karticu i neki od paketa proizvoda, može ostvariti nominalnu kamatu od 7,35%, a efektivnu od 9,06%.

Koncept kreiranja cijene na osnovu korištenja više proizvoda klijentu donosi dvije prednosti – kompletnija usluga koja pokriva i njegove druge finansijske potrebe osim onih vezanih za sam kredit te niže cijene sa kojima banka praktično nagrađuje lojalnost klijenata koji koriste više proizvoda.

Uz sve ove pogodnosti, polica osiguranja kojom se obezbjeđuje kredit, pokriva rizik bolovanja ili gubitka posla, gdje osiguranje isplaćuje rate kredita i do 12 mjeseci, što je trenutno najduži period pokrića rata na tržištu.

U akcijskoj ponudi su i drugi najtraženiji kreditni modeli. Klijenti koji  trebaju veće iznose kredita od 60.000 KM, mogu obezbijediti kredit hipotekom i otplaćivati ga do 20 godina, uz varijabilnu kamatnu stopu po akcijskim popustima. Stambeni krediti su, također dostupni po akcijskim uslovima, poput fiksne kamatne stope na kredite sa rokom otplate do 10 godina.

Ovo je prva kampanja Sparkasse Bank pod novim sloganom „Razumijemo se“, a proizvodi su kreirani i prezentovani na način koji treba opravdati ovaj slagan – krediti sa fiksnom kamatom su nastali kao odgovor na potebu klijenata za sigurnošću, a svi elementi ponude su jasno i kompletno predstavljeni.