Soz Unitas: Studentski i đački poslovi za mlade sa invaliditetom ili poteškoćama u razvoju!

0

Mladi u službi mladih…

Upravo zahvaljujući autentičnom omladinskom entuzijazmu, studentsko-omladinska zadruga Unitas je od svog osnivanja pa do danas uspjela izrasti u flagrantan primjer kolektiva koji proaktivno i ustrajno djeluje i radi za dobrobit mladih.

U novu 2024. godinu su odlučno zakoračili sa kampanjom:”Prepoznaj budućnost koja se već desila”, kojom žele naglasiti važnost sadašnjeg trenutka u afirmiranju inkluzivnog odnosa društva spram ove populacije, a već početkom februara tekuće godine uspijevaju realizirali dugo pripremanu inicijativu koja se ogleda u osiguravanju prilike za rad kolegicama i kolegama, studentima i đacima sa invaliditetom ili poteškoćama u razvoju.

Prenosimo komentar iz Soz-a na pomenuti projekat:

Naše društvo redovnih studenata i đaka je u okviru plana realizacije programskih ciljeva u 2024.god., pokrenulo niz projekata, a jedan od ključnih jeste svakako projekat efikasnije inkluzije ove populacije mladih u zajedničke zadružne aktivnosti kroz studentski i đački rad kako bismo afirmirali i naglasili njihove individualne mogućnosti, te otvorili prostor njihovog dodatnog doprinosa zajednici.

Različitosti među mladima su prirodne, a kako smo mi studentsko-omladinska zadruga čiju skupšinu čini 11.000 aktivnih članova, samim time imamo i dodatnu obavezu i odgovornost da se pobrinemo za različite potrebe svih pojedinaca bez ostavljanja prostora za bilo kakav oblik diskriminacije.

Ideja je bila da unatoč mnogobrojnim preprekama napravimo iskorak i kreiramo otvoreno i prihvatajuće okruženje u kojem će se svi osjećati uključeno i imati priliku da ostvare svoj puni potencijal.

U tom kontekstu sa ponosom vas informiramo o početku implementacije ovog projekta na kojem smo predano radili duži period a putem kojeg smo uspjeli osigurati sve potrebne pretpostvake da mladi sa invaliditetom ili poteškoćama u razvoju pokažu svoju kreativnost u našim zajedničkim aktivnostima, uz dostupna i osigurana poslovna zaduženja sa prilagodljivim radnim uslovima.

Ovaj projekat naravno nebismo mogli implementirati sami, nego ga realiziramo na dugoročnoj osnovi u saradnji sa našim strateškim poslovnim partnerima, pa sa ovog mjesta koristimo priliku da se ispred cjelokupne skupštine društva redovnih studenata i đaka Unitas, a posebno u ime mladih sa invaliditetom ili poteškoćama u razvoju, zahvalimo na njihovom značajnom doprinosu u smislu naglašene društvene odgovornosti, otvorenosti za realizaciju projekta, kao i na sveukupnoj bezrezervnoj podršci studentsko-omladinskoj populaciji.

Inače, skupština Soz Unitasa zauzima konsenzus mišljenja da rad na osigiranju dodatnih mogućnosti inkluzije ove populacije mladih u naše aktivnosti nije samo etički imperativ nego je nešto što nadilazi okvire jedne studentsko-omladinske zadruge i predstavlja podlogu za kreiranje održivijeg i pravednijeg društva u kompletu.

Upravo zahvaljujući preko decenijskom prisustvu na tržištu, sada već iskustveno možemo reći da inkorporiranjem raznolikosti unutar radnih grupa ne samo da obogaćuje radnu atmosferu, nego doprinosi stvaranju inovativnijeg i znatno produktivnijeg poslovnog okruženja.

Putem ovog koncepta, kompanije ujedno mogu ostvariti i konkretne koristi, jer raznolikost u radnom okruženju podstiče timsku saradnju, poboljšava produktivnost i dovodi do efikasnijih poslovnih rezultata.

To je investicija u budućnost koja donosi dugoročne koristi kroz jačanje socijalne kohezije, ekonomske održivosti i moralnih vrijednosti koje su temelj pravednijeg društva.

 

Jedan od osnovnih izazova sa kojima smo se susreli u fazi pripreme za realizaciju ovog projekta ogledao se između ostalog u potrebi da se učine dodatni napori u smislu osiguranja prilagodljivih radnih uslova koji omogućavaju ovoj populaciji mladih da pokažu svoj puni potencijal.

To uključuje pristupačnost radnog prostora, prilagođenu opremu i podršku koja će im omogućiti uspješno obavljanje radnih zadataka. U tom dijelu još jednom dugujemo beskrajnu zahvalnost našim poslovnim partnerima bez čije podrške i pomoći ovo sve ne bi bilo moguće.

Cilj je da se kroz pomenute pogodnosti, omogući ovoj populaciji da budu dio radne snage i da tako podstičemo inkluzivnu kulturu koja koristi svima.

 

Pored toga izazov je da kroz implementaciju dugoročnog projekta postignemo cilj putem kojeg ćemo doprinijeti smanjenju predrasuda i stigmatizacije među mladima. Direktnim kontaktom i saradnjom unutar radnog okruženja, mladi mogu bolje razumjeti jedni druge čime se grade mostovi poštivanja i podrške.

Ovo nije samo pitanje pravde, nego i strategije koja koristi cjelokupnom društvu.

Kroz ovakvo partnerstvo gradimo održive temelje za dalji razvoj promovišući inkluzivnost kao ključnu vrijednost koja obogaćuje svaki aspekt poslovanja i života.

Za kraj, želimo poručiti svim zainteresiranim  studentima i đacima sa invaliditetom ili poteškoćama u razvoju da nam se jave kako bismo dalje išli zajedno onako kako mi iz Unitasa jedino i znamo, a to je sa riječi na djela!