Snižena cijena za prodaju Odmarališta Neum

0

Agencija za privatizaciju raspisala je javni oglas za prodaju metodom neposredne nagodbe  „Odmarališta Neum” koje je u vlasništvu Javnog preduzeća BH Pošta Sarajevo.

Ovo je drugi pokušaj prodaje ove nekretnina.

Prvi put se prodavala po početnoj cijeni od 2.044.575 KM. Privatizacija je tada propala jer se javio samo jedan ponuđač.

Pravila nalažu da moraju biti barem dvije da bi aukcija bila održana. Agencija za privatizaciju FBiH proglasila je aukciju neuspješnom. 

Prema novom pozivu, početna cijena je 1.859.340 KM.

Inače, predmet prodaje su nekretnine – „Odmaralište Neum” u vlasništvu „JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo u Neumu sa pripadajućim zemljišnim parcelama, koje se nalaze u KO SP GRADAC, zk. ul. 1730, kč. 2153/2 u naravi kuća i dvorište (hotel), površine 565 m² i zk. ul. 1728, kč. 2153/5 u naravi Ribarska kuća i dvorište, površine 340 m², navodi se u oglasu.

Kao i prošli put, napomije se da se na Općinskom sudu u Mostaru vodi se postupak po tužbi JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar protiv „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo i BH TELECOM d.d. Sarajevo radi poništenja Aneksa VII Ugovora o diobi nekretnina zaključenog između „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo i BH TELECOM d.d. Sarajevo.

No, prodavac garantuje kupcu da predmetni spor ne predstavlja pravnu smetnju za prijenos prava vlasništva na predmetu prodaje.

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 6. do 20. decembra.

Direktni razgovori s ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije 27. decembra.