SMS-ova smo poslali 3 puta manje nego 2015.

0

Ukupan broj aktivnih fiksnih telefonskih linija dominantnih operatora u BiH u prvom kvartalu 2019. godine iznosio je 600.535 što predstavlja pad od 3,1% u odnosu na prvi kvartal 2018. godine.

Ukupni odlazni saobraćaj fiksne telefonske mreže u prvom kvartalu 2019. godine iznosio je 412.618.178 minuta, što pokazuje pad od 10,8% u odnosu na prvi kvartal 2018. godine.

Broj korisnika mobilne mreže u prvom kvartalu 2019. godine iznosio je 3.319.416 i bilježi blagi rast od 0,5% u odnosu na prvi kvartal 2018. godine.

Ukupni odlazni saobraćaj mobilne mreže u prvom kvartalu 2019. godine iznosio je 542.033.666 minuta, što predstavlja rast od 3,3 % u odnosu na prvi kvartal 2018. godine.

Broj poslanih SMS poruka u prvom kvartalu 2019. godine manji je za 16,5%, dok je broj poslanih MMS poruka veći za 10,7% u odnosu na prvi kvartal 2018. godine. U prva tri mjeseca ove godine poslato je oko 109 miliona SMS-ova. Kako se vidi iz tabele, u istom periodu 2015. bilo ih je više od 300 miliona.

Ukupan broj internet priključaka putem fiksne mreže u prvom kvartalu 2019. godine iznosio je 697.642 i bilježi rast od 1,7% u odnosu na prvi kvartal 2018. godine, piše BiznisInfo na osnovu podataka Agencije za statistiku BiH.