Skuplji krediti za građane, jeftiniji za privredu

0

Nakon izbijanja krize izazvane koronavirusom, koja je pogodila i bankarski sektor, bilo je mnogo nagađanja o tome da li će doći do rasta kamata na kredite.

Prema najnovijim podacima, to se nije desilo, barem u Federaciji BiH i kada je riječ o prvih šest mjeseci ove godine, kada je uostalom kriza i bila na vrhuncu, piše BiznisInfo. 

Doduše, došlo je do blagog rasta kamata na kredite stanovništvu, ali su krediti privedi plasirani pa još nižim kamatama nego lani.

Stoga je ukupna prosječna efektivna kamatna stopa (EKS) na sve kredite u FBiH u prvoj polovini godine iznosila 3,59 posto i u odnosu na kraj 2019. godine, kada je bila 3,86 posto, smanjena je za 0,27 procentnih poena.

Trend smanjenja prosječnih ponderisanih EKS na nivou bankarskog sektora u FBiH u posmatranom periodu prisutan je kod dugoročnih kredita za 0,1 procentni poen (sa 5,49 posto smanjenje na 5,39 posto), a kod kratkoročnih kredita za 0,17 procentnih poena (sa 2,67 posto na 2,50 posto).

EKS na ukupne kredite odobrene privredi smanjene su za 0,1 procentni poen (sa 2,81 posto na 2,71 posto), a EKS na ukupne kredite odobrene stanovništvu povećane su za 0,11 procentnih poena (sa 6,89 posto na 7 posto).

Ukupne prosječne ponderisane EKS na depozite u bankarskom sektoru FBiH sa 30. junom 2020. godine iznose 0,67 posto i u odnosu na kraj 2019. godine, kada su iznosile 0,75 posto, smanjene su za 0,08 procentnih poena, a prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH.

J. Polimac