Sava Semberija radi punim kapacitetom

0

U prostorijama  Prehrambene industrije “Sava Semberija” u Bijeljini održana je sjednica Upravnog odbora Privredne komore Republike Srpske.

Prema riječima predsjednika Privredne komore Srpske Borka Đurića praksa je da se neke od sjednica održavaju van Banja Luke, a PI “Sava Semberija” zbog rezultata koje ostvaruje u poslovanju zaslužuje da se sagledaju mogućnosti na koji način se može pomoći ovom prerađivaču, izvijestila je bijeljinska NTV Arena.

U PI “Sava Semberija” sezona prerade povrća je u toku. Uspjeli su  da obezbjede sirovinu uprkos teškoj situaciji u poljoprivredi. Nakon što su otkupili svu raspoloživu sirovinu sa domaćeg tržišta ostatak, neophodan za potrebe plana prerade pronašli su na susjednim tržištima, uglavnom u Srbiji.

Trenutno se radi punim kapacitetom, a planirano je da se u ovogodišnjoj proizvodnji preradi između 7.500  i 8.000  tona sirovine.

“Savini” proizvodi uglavnom se izvoze na ino tržište, čak 85 %  se izvozi na najzahtjevnija tržišta kao što su Kanada, Dubai, zemlje EU .