SASE lansirala islamski indeks u saradnji s BBI bankom

0

Sarajevska berza SASE lansirala je danas islamski berzanski indeks u saradnji s BBI bankom.

SASE islamski indeks u saradnji s BBI četvrti je indeks na SASE koji će pratiti kretanje cijena dionica 25 kompanija s domaćeg tržišta. Kako je istaknuto na konferenciji za novinare u Sarajevu, uvođenje islamskog indeksa smatra se velikim pomakom s aspekta mogućnosti ulaganja stranih investitora u domaće kompanije, a koji posluju u skladu s islamskim principima.

– Uvođenje islamskog indeksa dovest će do jačanja bh. ekonomije i domaćih kompanija kao i povećanog interesa investitora iz cijelog svijeta za tržište kapitala u BiH. Poznato je da islamske finansije rastu veoma brzo i imaju prosječni godišnji rast od 15 do 20 posto. S druge strane sve više investitora želi ulagati u kompanije koje posluju u skladu s etičkim principima. Stoga je uvođenje islamskog indeksa od izuzetnog značaja za cijelu privredu BiH. Na ovaj način mi stavljamo BiH i naše tržište kapitala na svjetsku investicijsku mapu – izjavio je direktor BBI banke Amer Bukvić.

Naglasio je da su na uspostavljanju islamskog indeksa radili domaći i strani stručnjaci iz ove oblasti, eksperti koji su učestvovali u kreiranju na London Stock Exchange i New York Stock Exchangea.

Kao odgovor na rastuću potražnju za investicijskim proizvodima koji su u skladu s principima islamske ekonomije, BBI banka u saradnji sa Sarajevskom berzom kreirala je posebnu listu kompanija sa SASE čije je poslovanje u skladu s principima islamske ekonomije. Na listi je 117 kompanija iz BiH koje su zadovoljile kriterije usklađenosti s islamskim principima.

Po riječima  direktora SASE Tarika Kurbegovića, za daljnji razvoj tržišta kapitala, povećanje likvidnosti i stabilnost potražnje neophodno je veće učešće inostranih investitora.

– Upravo je uvođenje ovog indeksa jedan od načina da pokažemo da BiH ima potencijal, da imamo kompanije u koje vrijedi ulagati i da se možemo i želimo razvijati u pravcu jačanja ekonomije i industrije – dodao je Kurbegović.

Rukovodilac Odjela za razvoj i analizu SASE Mahir Džafić naveo je da od danas Sarajevska berza počinje s objavljivanjem, izračuvanjem i lansiranjem tog novog indeksa. To je prvi takav proizvod na ovom području, u ovom dijelu Evrope.

– U osnovi ovdje se radi o dva proizvoda: SASE islamski indeks u saradnji s BBI (SASX-BBI) i BBI – SASE lista. Pri kreiranju liste i samog indeksa uzeli smo u obzir sve kompanije kojima se trguje na Sarajevskoj berzi, bez obzira na kojem se segmentu trguje sa njima. Sve ove kompanije su prošle kroz screening, što je ustvari metodologija propisana od šerijatskog odbora BBI banke. Screening proces sadrži dva koraka a to su kvalitativni i kvantitativni kretiriji. Kvalitativni kriteriji podrazumijevaju pregledavanje poslovnih aktivnosti kompanija i njihove osnovne djelatnosti. Druga grupa kriterija su ustvari finansijski kriteriji. Morali smo za svaku pojedinačno kompaniju utvrditi određene odnose, finansijske pokazatelje, veličine u njihovim bilansima i poslovanju – naveo je Džafić.

Sve kompanije koje su zadovoljile ove kriterije  se se našle na BBI-SASE listi, a iz te liste je SASE u saradnji s BBI bankom kreirala  SASX-BBI indeks. (Fena)