Sarajevska pivara prošle godine sa 205 hiljada KM dobiti

0

Sarajevska pivara ostvarila je u 2015. godini neto dobit od 205 hiljada KM, nakon što je u istom periodu prošle godine poslovala s dobiti od 1,68 mil. KM, izvještava Indikator.ba na osnovu finansijskog izvještaja kompanije objavljenog na Sarajevskoj berzi.

Sarajevska pivara je ostvarila poslovne prihode od 30,6 mil. KM nakon 30,8 ostvarenih godinu ranije. Dok su prihodi od prodaje u odnosu na 2014. blago povećani, smanjeni su ostali poslovni prihodi. Poslovni rashodi bili su 29,2 mil. KM i smanjeni su u odnosu na godinu ranije kada su iznosili 32,1 mil. KM. Dobit od poslovnih aktivnosti dosegla je 1,4 mil. KM nakon što je godinu ranije ostvaren gubitak od 1,3 mil. KM.

Sarajevska pivara imala je lani gubitak od finansijskih aktivnosti od 653 hiljade KM nakon 1,4 miliona KM gubitka u prethodnoj godini. Manji gubitak od finansijskih aktivnosti prvenstveno je rezultat manjih rashoda od kamata. Po osnovu ostalih prihoda i rashoda kompanija je ostvarila gubitak od 491 hiljadu KM, nakon što je godinu ranije imala dobit od 6,18 mil. KM. Gubitak od usklađivanja vrijednosti iznosio je 352 hiljada KM u odnosu na 2,4 mil. KM u 2014. godini.

Kratkoročne obaveze kompanije su smanjene na 24,58 mil. KM (25,16 KM u 2014.), a dugoročne povećane na 104,01 mil. KM (102,58 u 2014.).

Kompanija zapošljava 363 radnika, što je 94 radnika manje nego godinu ranije. Hilmo Selimović je većinski dioničar Sarajevske pivare sa 69,1%, dok Mujo Selimović posjeduje 0,12% dionica.