Sarajevska firma prodaje parcelu u Crnoj Gori za skoro 100 hiljada KM

0

Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju Kantona Sarajevo objavila je javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji imovine preduzeća GP Put d.d. Sarajevo u Crnoj Gori.

Riječ je o zemljištu iz takozvanog pasivnog podbilansa sarajevske kompanije koja je u stečaju.

Parcela se nalazi u Danilovgradu, a prodaje se po cijeni od 49.362, odnosno nešto više od 96 hiljada maraka.

Rok za dostavljanje dokumentacije ističe 7. juna 2024. godine u 16:00 sati.

Aukcija će se održati 14. juna u aukcijskom centru Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb – prizemlje, Sarajevo, sa početkom u 11:00 sati.

Inače, riječ je o nekretnini označenoj kao  k.č. 910/2, u naravi livada 1. klase, površine 1308 m2 i k.č. 911/2, u naravi livada 1. klase, površine 1253 m2, upisane u List nepokretnosti br. 1163, KO Glavica, područna jedinica Danilovgrad, Republika Crna Gora, sa upisanim nosiocem prava svojine GP „PUT“ d.d. Sarajevo.

Pred Osnovnim sudom u Danilovgradu, Republika Crna Gora, pokrenut je spor od strane fizičkog lica protiv GP „PUT“ d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja prava svojine nad nekretninama koje su predmet prodaje.

Navedeni spor je prekinut i isti će se eventualno nastaviti po pravilima Zakona o stečaju. U Listu nepokretnosti br. 1163, nema evidentirane zabilježbe navedenog spora.

Kupac snosi troškove uknjižbe, te preuzima sve obaveze i odgovornosti u vezi uknjižbe prava vlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje, a knjižni vlasnik i Agencija neće se smatrati odgovornim za bilo kakve eventualne nedostatke koji se mogu pojaviti prilikom uknjižbe, niti druge eventualne nedostatke koji se mogu pojaviti poslije prodaje.