Saradnja FIPA-e i TRT-a: Početak kampanje “Invest in Bosnia and Herzegovina”

0

Dajući izjavu u promotivne svrhe, direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) Gordan Milinić je započeo novu kampanju “Invest in Bosnia and Herzegovina” i ozvaničio suradnju sa nacionalnim javnim emiterom Turske – TRT na promociji Bosne i Hercegovine kao investicione lokacije, mogućnosti za ulaganje i sektora koji bi mogli biti interesantni turskim investitorima.

U FIPA-i je snimljen prvi materijal u svrhu promocije zemlje, koji će se emitirati na TRT-u. Saradnja će se nastaviti kroz snimanje i prikazivanje novih sadržaja u koje će biti uključeni ostali relevantni sugovornici.

Imajući u vidu trend pada stranih investicija u BiH u posljednjih nekoliko godina, te negativan imidž Bosne i Hercegovine u stranim privrednim krugovima, FIPA je osmislila novu promotivnu kampanju “Invest in Bosnia and Herzegovina”, koja će se realizirati u inostranim medijima sa ciljem da se pokuša poboljšati imidž i percepcija Bosne i Hercegovine kao interesantne investicione lokacije i kao turističke destinacije.

U novu promotivnu kampanju u stranim medijima pod nazivom “Invest in Bosnia and Herzegovina” bit će uključene sve institucije u Bosni i Hercegovini, entitetima, kantonima, gradovima i općinama koje učestvuju u procesu privlačenja stranih investicija.