Sagorijevanje i duhanski dim su gorući problemi pušenja cigareta

0

Sagorijevanje u bilo kom obliku je štetno – motor, vatra za ogrijev ili cigareta. Svaki od ovih procesa sagorijevanja u vazduh ispušta štetne materije koje zagađuju okolinu.

Decenijama unazad nova otkrića pomažu da se riješimo sagorijevanja, pa su danas emisije štetnih gasova manje kod električnih vozila, daljinsko grijanje je efikasnije od loženja, a donedavno je nauka tražila rješenje za eliminiranje sagorijevanja koje nastaje paljenjem cigarete. I ono može biti upravo u zagrijavanju.

Zašto je sagorijevanje problem

Kada se upali cigareta, dolazi do sagorijevanja i njena temperatura žara dostiže i do čak 900 stepeni Celzijusa. Tada se stvara duhanski dim kroz koji se oslobodi više od šest hiljada materija, među kojima se za oko 100 zna da su štetne i potencijalno štetne.

Pušači su uglavnom svjesni štetnih posljedica svoje loše navike i najbolje rješenje za njih je da istog trenutka prestanu pušiti ili konzumiraju duhanske ili nikotinske proizvode u bilo kom obliku. Međutim, postoje i oni koji iz različitih motiva ne odustanu. Zato je važno da se informiraju i o alternativama i donesu odluku kako da se na najefikasniji način oslobode duhanskog dima.

Koje su glavne razlike između cigareta i alternativa?

Kod alternativa cigaretama kao što je IQOS, uređaj iz kategorije koja koristi tehnologiju zagrijavanja, ne dolazi do sagorijevanja duhana, već zagrijavanja i to na temperaturi do 350 stepeni. Tako se prilikom konzumacije ne stvara duhanski dim već aerosol.

Naučno je dokazano da se tako u prosjeku proizvodi do 95 posto manje štetnih sastojaka u odnosu na dim cigarete. Nauka napominje da to nužno ne znači i smanjenje rizika od 95 posto.

Kako zagrijavanje može biti dio rješenja

Alternative smanjenog rizika, zbog procesa zagrijavanja, u prosjeku stvaraju 98 posto manje ugljenmonoksida i znatno niži nivo drugih štetnih sastojaka.

Još jedan važan primjer razlike između cigareta i boljih alternativa je i prisustvo katrana. Kod IQOS-a katrana nema već ga je zamijenio aerosolni ostatak sa znatno nižim nivoom štetnih sastojaka.

Za potpuno razumijevanje razlika važno je napomenuti da, iako jesu bolja opcija, ove alternative nisu bez rizika i oslobađaju nikotin koji izaziva zavisnost.