Rusi isporučuju novu dizalicu za Luku Brčko

0

U ugovorenom roku od narednih godinu dana u jedinoj bosanskohercegovačkoj riječnoj luci na Savi u Brčkom, trebala bi biti instalirana i u promet puštena nova moderna dizalica za pretovar lučkih roba, nosivosti 27 tona sa kranom dužine 30 metara.

Početkom ovog mjeseca JP „Luka“ Brčko potpisalo je ugovor sa ruskom kompanijom o nabavci nove dizalice. Ugovor je vrijedan 2,58 miliona eura, a rok za isporuku dizalice je godinu dana.

Direktor JP „Luka“ Brčko Perica Josić za “Radio Brčko” je potvrdio da će na ovaj način brčanska luka postati modernija, efikasnija i samim tim konkurentnija kod pružanja svojih usluga.

Nabavka nove dizalice odvija se kao dio projekta kompletne revitalizacije i modernizacije „Luke“ Brčko.

– Sa novom dizalicom “Luka” neće bitnije širiti asortiman pretovara roba, ali će postojeće i novougovorene  usluge, postati povećane i ekspeditivnije – kazao je Josić.

Josić je naveo da bi instaliranjem nove dizalice „Luka“ Brčko bila u prilici, na godišnjem nivou, udvostručiti pretovar roba.

Nabavka nove dizalice finansira se nepovratnim kreditnim sredstvima iz granta Evropske komisije.

Josić je pojasnio da će preostalih oko 400.000 eura, u dogovoru sa Evropskom komisijom, biti preusmjereno u nabavku mehanizacije koja će opsluživati novu lučku dizalicu.

Prva faza revitalizacije „Luke“ Brčko započela je sredinom šestog mjeseca rekonstrukcijom lučkog platora sa odvodnjom oborinskih voda.