Rusi hoće da grade gasnu termoelektranu u BiH

0

Na današnjoj sjednici Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji između Vlade i Rafinerija nafte Bosanski Brod.

Rafinerija nafte Bosanski Brod obratila se Ministarstvu energetike i rudarstva inicijativom za zaključivanje Sporazuma o saradnji između nje i Vlade RS, radi interes aza ulaganje u sektor energetike u Republici Srpskoj, posebno u sektoru prirodnog gasa.

Vlada je izrazila spremnost na saradnju u cilju realizacije namjera konstatovanih u sporazumu, naročito imajući u vidu višegodišnje iskustvo investitora u oblasti prerade nafte, saopšteno je iz Vlade RS.

Кonkretno, namjera Rafinerije je da izgradi gasnu termoelektranu za proizvodnju električne energije, tehnološke i grejne pare kao i niskotemperaturne toplote, instalisane snage 100 MW.

Ukoliko studija ekonomske opravdanosti pokaže tehničku izvodljivost i ekonomsku opravdanost investitor će podnijeti zahtjev za dodjelu koncesije.

Vlada je, s druge strane, saglasna da će po zahtjevu investitora provesti sve neophodne aktivnosti u cilju dodjele koncesije u skladu sa važećim propisima.

Prema navodima iz Inicijative, očekivana ukupna visina kapitalnih troškova procjenjuje se na 150 miliona eura.