Rudnik Sase kod Srebrenice premašio plan proizvodnje za 3,8 posto

0

Rudnik olova i cinka “Sase” kod Srebrenice i ove godine uspješno posluje i premašuje plan proizvodnje što pokazuje i podatak da je za sedam mjeseci iskopano 194.630 tona rude ili 3,8 posto više od plana.

Rudnik posluje u okviru kompanije “Gros” iz Bosanske Gradiške, zapošljava 532 radnika i redovno izmiruje sve obaveze.

Koncesiona naknada u tom periodu izmirena je u iznosu od 727.100 KM, a za nabavku opreme uloženo je 1.633.866 maraka.

U tom periodu rudnik je isplatio više od 20.000 KM naknada za vode i protivpožarnu zaštitu, oko 23.000 KM za šume i više od 20.000 KM pomoći udruženjima, organizacijama i opštinama Srebrenica i Bratunac.

Predsjednica Upravnog odbora ovog preduzeća Jelena Petrić izjavila je Srni da je prosječna plata zaposlenih u julu iznosila 937 KM.

Ona je precizirala da je u ovoj godini za neto zarade radnicima isplaćeno ukupno 3.880.245 KM, za poreze i doprinose 2.463.787 KM, za penzijsko-invalidsko osiguranje i beneficirani staž rudara 326.251 KM, te 15.297 maraka posebnog doprinosa solidarnosti.

Posebni doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida isplaćen je u iznosu od 6.480 KM i za otpremnine radnicima pri odlasku u penziju isplaćeno je oko 11.000 maraka u ovoj godini.

Rudnik je i ove godine nastavio finansirati prekvalifikaciju ukupno 48 radnika.

Od 2007. godine, kada je britanska kompanija “Mineco” preuzela upravljanje u Rudniku “Sase”, penzionisano je 96 radnika i njima je isplaćena otpremnina u ukupnom iznosu od 183.752 KM.