RS traži još novca od komercijalnih banaka

0

Vlada Republike Srpske nastavlja sa zaduživanjem, iako je  prošlog mjeseca saopštila da nema potrebu za dodatnim sredstvima.

Podsjetimo da je Vlada Republike Srpske otkazala aukciju obveznica koja je bila zakazna za 3. avgust.

– Budući da Ministarstvo finansija u ovom periodu nema potrebu za sredstvima koja su bila predviđena da se prikupe na aukciji, upućen je prijedlog Vladi da se odluka o održavanju aukcije stavi van snage. Vlada je prihvatila prijedlog – tada je rečeno iz Vlade.

No, čini se da je zadovoljavajuće stanje u budžetu kratko trajalo, jer se ipak ide sa novim zaduživanjima na finansijskom tržištu.  

Tako je već za 17. avgust zakazana nova aukcija trezorskih zapisa Republike Srpske. Na njoj će se RS pokušati zadužiti za 20 miliona KM emisijom zapisa sa rokom dospijeća od jedne godine, a prema obavještenju sa stranice Banjalučke berze.

Osim toga, RS planira i dodatno zaduženje obveznicama.

Podsjetimo da su kupci trezorskih zapisa i obveznica komercijalne banke, što znači da je ovo jedan vid zaduženja entiteta kod tih banaka.

Ovaj vid zaduženja već duže vrijeme osnovni je način pokrivanja budžetskog manjka u Republici Srpskoj, a dodatno je intenziviran tokom pandemijske krize.

D. Sinanović