RS: Prikupljeno više od dvije milijarde KM javnih prihoda

0

Poreska uprava Republike Srpske je za devet mjeseci ove godine na račun javnih prihoda prikupila ukupno 2,038 milijardi KM, što je za 215,1 milion KM ili 12 posto više nego u istom periodu prethodne godine, uz rast naplate u svim segmentima javnih prihoda, izjavio je direktor Poreske uprave Goran Maričić.

Maričić je naveo da naplata javnih prihoda u ovoj godini nastavlja stabilan trend iako se povećanjem neoporezivog dijela plate, odnosno osnovnog ličnog odbitka i odbitka po osnovu izdržavanih članova porodice, te umanjenjem i ukidanjem naplate određenih taksi Republika Srpska odrekla dijela poreskih prihoda u korist privrede i radnika.

On je dodao da o kontinuiranom trendu rasta naplate javnih prihoda ove godine govori i podatak da je naplata za devet mjeseci veća za 177,8 miliona KM ili 10 posto nego u istom periodu 2019. godine, saopšteno je iz Poreske uprave Srpske.

Naplata direktnih poreza je u periodu januar-septembar ove godine iznosila 371,3 miliona maraka, što je za oko 30 miliona maraka ili devet posto više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno je iz Poreske uprave Republike Srpske.

Najveći rast naplate ostvaren je kod poreza na dobit, koji je naplaćen u iznosu od 184,9 miliona KM ili više za 17,9 miliona KM ili 11 posto više nego u istom periodu prethodne godine.

Značajan rast naplate bilježi se i kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 152,2 miliona KM, što je za 6,8 miliona KM ili pet procenata više.

Veća naplata ostvarena je i kod poreza na nepokretnosti i to za 4,6 miliona KM ili 28 posto više nego u prvih devet mjeseci prošle godine.

Naplata doprinosa je u periodu januar-septembar ove godine iznosila 1,316 milijardi KM i veća je za 116,7 miliona KM ili 10 posto nego u istom periodu prošle godine, odnosno za oko 153 miliona KM više nego u istom periodu 2019. godine, koja nije bila opterećena krizom izazvanom pandemijom virusa korona.

Kod ostalih javnih prihoda naplata je za devet mjeseci ove godine iznosila 350,1 miliona KM, što je za 68,4 miliona KM u odnosu na isti prošlogodišnji period.

U tom segmentu javnih prihoda, takse i naknade su naplaćene u iznosu od oko 209 miliona KM ili 16 posto više, dok je po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno ukupno 48,7 miliona maraka ili 52 procenta više.

Povećane su i naplate prihoda po osnovu koncesionih naknada, kazni i ostalih javnih prihoda.

U septembru je naplaćeno 219,5 miliona KM javnih prohoda, što je na nivou septembra prošle godine, dok u odnosu na isti mjesec 2019. godine naplata veća za 14 posto.

Rast naplate u septembru ove u odnosu na isti mjesec prošle godine zabilježili su doprinosi i ostali javni prihodi od četiri, odnosno šest posto.

Mjere Vlade Republike Srpske na prevazilaženju posljedica pandemije, te redovne i pravovremene aktivnosti Poreske uprave na kontroli i naplati javnih prihoda, ali i veoma odgovoran odnos većine poreskih obveznika prema svojim poreskim obavezama, bili su presudan faktor u stabilizaciji naplate javnih prihoda u vremenu krize izazvane pandemijom korona virusa, poručeno je iz Poreske uprave Republike Srpske.