RS od UIO BiH prinudno naplatila 4,2 miliona KM

0

Republika Srpska (RS) je dosad prinudno naplatila oko 4,2 miliona KM, od ukupno 28 miliona KM koliko je Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH dužna da isplati tom bh. entitetu na osnovu pravosnažne presude Suda BiH.

– Kada je u pitanju izvršenje sudske presude, koju je pred Sudom BiH dobila Republika Srpska, a vezano za poravnanje raspodjele prihoda od indirektnih poreza, do danas je ukupno prinudno naplaćeno 4.259.735 KM – potvrdio je Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju u Upravi za indirektno oprezivaje (UIO) BiH.

Od toga iznosa je, kaže, s uplatnih računa javnih prihoda od indirektnih poreza skinuto 2.315.254 KM, sa računa rezervi 142.982 KM i sa računa depozita (novac građana BiH) 1.801.499 KM.

RS je 24. maja blokirala račune UIO u bankama na osnovu presude Suda BiH kojom je UIO dužan da tom bh. entitetu isplati 15 miliona maraka plus kamate, odnosno ukupno 28 miliona KM.

Od tada se svakodnevno blokiraju računi UIO u različitim bankama kako bi se prinudno naplatio iznos koji potražuje ovaj bh. entitet.

Još 2011. godine RS je podnijela je tužbu protiv UIO, tražeći nadoknadu 52,97 miliona KM zbog raspodjele prihoda prikupljenih od PDV-a za 2009. i 2010. godinu na štetu RS.

Nakon što je taj dug isplaćen, RS je povukla tužbu za glavni dug, ali je pred sudom nastavljen postupak za naplatu zatezne kamate u iznosu oko 15 miliona KM.

Sud BiH donio je 7. maja 2015. godine presudu kojom je UIO obavezna da RS isplati 15 miliona KM plus zatezne kamate zbog nezakonite raspodjele prihoda od indirektnih poreza za 2009. i 2010. godinu.

Fena