Republika Srpska ide u novo zaduženje

0

Republika Srpska zakazala je novo zaduženje u iznosu od 20 miliona KM.

RS će se početkom aprila pokušati zadužiti za 20 miliona KM, nakon što je u martu zadužena za 50-ak miliona maraka.

Naime, RS je zakazala aukciju entitetskih trezorskih zapisa u iznosu od 20 miliona KM za 6. april. Datum dospijeća je u oktobru ove godine, što znači da je riječ o polugodišnjim zapisima.

RS je u martu obavila jednu emisiju trezorskih zapisa od 20 miliona KM i jednu aukciju petogodišnjih obveznica od 30 miliona KM (koje su prodate tek nakon dva dana).

Kupci ovih obveznica i zapisa su uglavnom komercijalne banke te je ovo jedan vid zaduženja entiteta kod njih.

Ovaj novac se koristi za krpljenje budžetskih minusa.