Rekordna naplata od koncesija u USK

0

U protekloj kalendarskoj godini Unsko-sanski kanton naplatio je 612.000 maraka na ime koncesionih prava za eksploataciju rudnih i mineralnih bogatstava, što je do sada rekordan iznos u svim poslijeratnim godinama.

Potvrdio je ovo Enes Demirović, član Komisije za koncesije USK, istakavši kako potpisani koncesioni ugovori postoje s pedesetak preduzeća koja se bave pomenutim vidom eksploatacije, pišu Nezavisne novine.

“Prvi put u poslijeratnom periodu možemo reći kako smo uveli reda u ovoj oblasti. U proteklim godinama država je gubila ogromne prihode, prije svega zbog neefikasnosti inspekcijskih organa”, kaže Demirović. On je dodao kako se prema koncesionarima koji nisu izmirili svoje zakonske obaveze poduzimaju oštre mjere, od novčanih kazni do zatvaranja eksploatacionih područja.   

“U ovoj godini ćemo završiti kontrolno snimanje svih lokaliteta, kako onih koji su legalni i imaju potpisane ugovore, tako i drugih koji su  došli na udar zbog nelegalne eksploatacije, a toga ima i u našem kantonu. Činjenica je da malo- pomalo brdo nestane, a država nema nikakve koristi”, kazao je Demirović. 

On je istakao kako se očekuje da u toku ove godine Unsko-sanski kanton konačno s “Elektroprivredom BiH” reguliše pitanje plaćanja koncesionih naknada za hidroelektrane Kostela kod Bihaća i Krušnica nadomak Bosanske Krupe. S obzirom na to da “Elektroprivreda BiH” nikada nije plaćala koncesije za postojanje i rad ovih hidroelektrana, može se zaključiti kako se šteta od neprihodovanja koncesija mjeri u milionima maraka.

Vlada USK je nedavno formirala pregovarački tim koji bi u saradnji s Ministarstvom industrije, rudarstva i energetike FBiH i “Elektroprivredom BiH” trebalo da započne pregovore o utvrđivanju visine pomenutih koncesionih naknada.