Regionalni stambeni program vrijedan više od 10 miliona eura

0

Savjet ministara utvrdio je Prijedlog sporazuma o grantu između BiH i Razvojne banke Savjeta Evrope u vezi sa Regionalnim stambenim programom – BiH 5, koji je vrijedan više od 10 miliona eura.

Riječ je o potprojektu, odnosno investicionom subvencionom grantu u okviru projekta stambenog zbrinjavanja u BiH pod nazivom “Obnova 50 porodičnih kuća za lokalnu integraciju i obnova/izgradnja 500 porodičnih kuća za povratak izbjeglica i interno raseljenih lica u BiH”, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH vodeća je institucija za projekat stambenog zbrinjavanja i ovaj potprojekat.

Realizacija ovog potprojekta biće povjerena Federalnom ministarstvu raseljenih lica i izbjeglica i Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske.

Savjet ministara prihvatio je inicijativu Ministarstva finansija i trezora BiH i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu za projekat Koridor “Pet-ce” u Federaciji BiH /FBiH/ između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 180 miliona evra.

Novac će biti utrošen za izgradnju tri nove dionice na Koridoru “Pet-ce”, i to auto-puta dužine oko 5,1 kilometar između Poprikuše i Nemile, tunela Ivan, dužine oko dva kilometra kao auto-puta po međunarodnim standardima sa četiri kolovozne trake, te auto-puta dužine oko 8,7 kilometra između petlje Mostar Jug i tunela Kvanj.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući četiri godine grejs perioda, sa alokacijom na FBiH /Javno preduzeće “Autoceste FBiH”/.

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donio je odluku o kriterijumima za dodjelu grant sredstava iz projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH” nevladinim organizacijama.

Sredstva od 160.000 KM obezbijeđena su iz donatorskih izvora na osnovu Sporazuma o grant sredstvima za razvojne ciljeve između Vlade SAD i Savjeta ministara za funkcionalnije i odgovornije institucije i aktere koji rade u interesu građana.

Namjena granta je podrška nevladinim organizacijama koje se bave prevencijom nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te zaštitom žrtava ovog oblika nasilja.

Pravo na podnošenje projektnog prijedloga za dodjelu granta imaju nevladine organizacije u BiH koje se bave pitanjima ravnopravnosti polova te prevencijom i zaštitom od nasilja na osnovu pola.

Grant sredstva se dodjeljuju posredstvom javnog poziva koji će biti objavljen na veb stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. Obavještenje o objavi poziva biće u tri dnevne novine koje se distribuišu u BiH.

Srna