Realni rast BDP-a u Republici Srpskoj u prvom tromjesečju 2,9 posto

0

Realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Republici Srpskoj u prvom tromjesečju 2024. godine, u odnosu na prvo  tromjesečje 2023. godine, iznosio je 2,9%.

Posmatrano po područjima klasifikacije djelatnosti grupisanim na nivo A10, u prvom tromjesečju 2024. godine značajan realni rast bruto dodate vrijednosti zabilježen je u područjima: (K) Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja za 8,8%, (G, H, I) Trgovina na veliko i trgovina na malo, opravka motornih vozila, motocikala; Saobraćaj i skladištenje; Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo za 8,1%,  (J) Informacije i komunikacije za 5,8%, dok je realni pad bruto dodate vrijednosti zabilježen u područjima: (B,C,D,E) Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija; Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine za 4,2% a od toga u (C) Prerađivačka industrija za 5,1%.

Bruto domaći proizvod u Republici Srpskoj,  u prvom tromjesečju 2024. godine, u odnosu na prvo tromjesečje 2023. godine, nominalno je veći za 7,3%.