RBI: U prva tri kvartala 2016 rast dobiti prije oporezivanja na 746 miliona eura

0

Svi pokazatelji su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

“Zadovoljan sam razvojem situacije u prvih devet mjeseci ove godine. Ključne stavke, poput koeficijenata kapitala i koeficijenta problematičnih kredita, razvijaju se u pravom smjeru. Naš program transformacije dobro napreduje, te smo već sada nadomak ciljanih vrijednosti, odnosno godinu dana ranije nego što je planirano“, pojašnjava Karl Sevelda, generalni direktor Raiffeisen Bank International AG (RBI).

U prva tri kvartala 2016. godine, Raiffeisen Bank International grupacija (RBI) ostvarila je dobit prije oporezivanja u iznosu od 746 miliona eura, što predstavlja rast od 5,3 procenta odnosno 38 miliona eura na godišnjoj osnovi. Prihod iz redovnog poslovanja smanjen je za 5 procenata na godišnjoj osnovi ili za 190 miliona eura, te iznosi 3,470 miliona eura.

Usljed pomenutog niskog nivoa kamatnih stopa, neto prihod od kamata opao je za dodatnih 12 procenata te iznosi 2.187 miliona eura. Navedeno je prvenstveno rezultat nastavka trenda smanjenja kamatnih stopa u mnogim zemljama Grupacije, postojećeg viška likvidnosti, kao i smanjenja prihoda od kamata na derivate ugovorene za potrebe hedžinga, pod utjecajem tržišnih fluktuacija u prvoj polovini 2015. godine, za 171 milion eura.

Dobit poslije oporezivanja manja je za 6,9 procenata na godišnjoj osnovi, te iznosi 480 miliona eura. Konsolidovana dobit ostvarena u posmatranom periodu iznosi 394 miliona eura, što predstavlja umanjenje za 14,7 procenata odnosno 68 miliona eura.

„Želim istaći preokret situacije u Mađarskoj, kao i odličan rezultat koji je, unatoč veoma teškim okolnostima, ostvaren u Ukrajini. Veoma dobri rezultati postignuti su i u Rusiji, Češkoj Republici, Slovačkoj i Bugarskoj“,izjavio je Sevelda.

Neto prihod od kamata manji za 12 procenata

U prvih devet mjeseci 2016. godine, zabilježen je pad neto prihoda od kamata od 12 procenata ili 308 miliona eura, te isti iznosi 2,187 miliona eura.

“Ne možemo se u potpunosti udaljiti od okruženja kontinuirano niskih kamatnih stopa, a što se vidi kroz ostvareni neto prihod od kamata. Međutim, u poređenju sa Zapadnom Evropom, okolnosti u pogledu kamatnih stopa i dalje su povoljnije u SIE”,navodi Sevelda.

Opći administrativni troškovi stabilni

U poređenju sa istim periodom prošle godine, opći administrativni troškovi su umanjeni za 1 milion eura i iznose 2.100 miliona eura. Koeficijent trošak/prihod porastao je za 3,1 procentni poen i iznosi 60,5 procenata, a što se može pripisati padu neto prihoda od kamata.

Neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke manja za 37 procenata

U poređenju sa istim periodom prošle godine, neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke opala su za ukupno 37 procenata, odnosno 292 miliona eura, tako da ista iznose 503 miliona eura. Pomenuto je rezultat smanjenja pojedinačnih rezervisanja za kreditne gubitke za 280 miliona eura, odnosno na iznos od 543 miliona eura. U posmatranom periodu, neto oslobođena rezervisanja na nivou portfelja iznosila su 32 miliona eura, što predstavlja poboljšanje od 14 miliona eura.

Opći koeficijent kapitala Tier 1 (potpuno ispunjen) iznosi 12,3 procenta

Na osnovu ukupnog rizika, opći koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 (prelazni) iznosi 12,6 procenata, a koeficijent ukupnog kapitala (prelazni) 17,8 procenata.

Prognoza

“Izgledi ostaju nepromjenjeni. U suštini, optimističan sam u pogledu budućih kretanja u RBI, ali su populističke mjere na štetu banaka ipak uzrok za zabrinutost. U ovom kontekstu, vrlo pozitivna je činjenica da je Ustavni sud Rumunije nedavno zaustavio retroaktivno uplitanje u slobodu sklapanja ugovora i djelimično stavio van snage tzv. „Zakon o napuštenim nekretninama“. Nadam se da ćemo osjetiti efekte ove presude“, zaključio je Sevelda.