Razvojna šansa za mala i srednja preduzeća u BiH

0

Bosna i Hercegovina potpisala je pristup EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Horizont 2020 1. jula 2014. Sporazum se primjenjuje retroaktivno te su sredstva u okviru ovih programa dostupna institucijama i pojedincima u Bosni i Hercegovini od 1. januara 2014. godine.

„Do sada smo imali oko 120 aplikacija ukupno i imamo 11 odobrenih projekata u kojima učestvuje 15 institucija iz BiH a ukupno je povučeno oko 1,5 miliona eura. Kada je riječ o malim i srednjim preduzećima (MSP) iz BiH, do sada smo imali 12 prijava. Samo u jednom slučaju MSP iz Bosne i Hercegovine je bilo lider projekta dok su ostala preduzeća u projektima učestvovala kao partneri”, pojašnjava za BiznisInfo Ammar Miraščija, državni koordinator za FP7/CNC BiH u okviru Ministarstva civilnih poslova koje djeluje kao državna kontakt tačka za Okvirne programe EU u BiH.

Ministarstvo u saradnji sa partnerima – razvojnim agencijama, privrednim komorama, univerzitetima i nevladinim sektorom (Centar za promociju civilnog društva, na primjer), redovno organizuje info dane i radionice sa ciljem upoznavanja javnosti sa mogućnostima koje ovaj program nudi.

“Interes za obuke koje organizujemo je značajan i do sada smo imali veći broj ovih radionica za pisanje projekata i prezentacija o samom programu”, kaže Miraščija.

Iako u okviru programa Horizon2020 postoji i poseban instrument za finansiranje malih i srednjih preduzeća, do sada nije bilo uspješnih aplikanata iz Bosne i Hercegovine.

Iako rezultati ovako slabe prolaznosti nisu zvanično analizirani, naši sagovornici su iznijeli nekoliko pretpostavki za ovakvo stanje koje je osim Slovenije, u manjoj ili većoj mjeri zajedničko za sve zemlje regiona nastale raspadom bivše Jugoslavije.

Prije svega, radi se o tome da su MSP u regionu okrenuta lokalnim tržištima i nemaju EU dimenziju poslovanja, nisu dovoljno informisana o mogućnostima apliciranja u ovom programu, imaju strah od apliciranja jer smatraju da su njihove ideje manje konkurentne ili manje interesantne, nedostatak vremena kao i internih kapaciteta za pisanje projekata ovog tipa uključujući i znanje stranih jezika.