Razvojna banka FBiH kupila Agrokomerc

0

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić potvrdio je da je Agrokomerc iz Velike Kladuše kupila Razvojna banka FBiH.

P očetkom ove godine Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti Razvojnoj banci Federacije BiH za kupovinu nekretnina privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša na sudskom ročištu.

Predsjednik Vlade FBiH Fadil Novalić u emisiji na Federalnoj televiziji potvrdio je da je Razvojna banka FBiH kupac Agrokomerca ističući kako su Agrokomerc “kupili od samih sebe”. On je kazao da su dugovi bili oko 100 miliona KM te da je Razvojna banka FBiH ponudila onoliko novca koliko je potrebno da se zadovolje povjerioci pri tome ističući da su “druge firme nudile više, ali da su odustale”.

Iz Vlade FBiH ranije je saopćeno da će novčana sredstva za kupovinu nekretnina osigurati Razvojna banka iz vlastitih sredstava kao i sredstva za plaćanje poreza i ostalih troškova vezanih za promet nekretnina. Isti slučaj je i sa sredstvima za osiguranje (depozit) za učešće u prodaji.

Cilj je bio da se kupovinom ove nekretnine osigura da one i dalje ostanu u vlasništvu Agrokomerca čime bi bila zaštićena imovina i očuvano jedinstvo proizvodno-prerađivačke cjeline kompleksa Prehrambene industrije.