Razvojna banka FBIH kreditiraće sa 16 miliona KM kapitalne projekte u Kantonu Sarajevo

0

Ministar finansija Kantona Sarajevo Jasmin Halebić i predsjednik Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine Semir Fejzić održali su u utorak sastanak na temu obezbjeđivanja kreditnih sredstava za finansiranje kapitalnih projekata planiranih Budžetom Kantona Sarajevo u 2020. godini putem ove banke.

Istaknuto je da ova banka podržava nastojanja Kantona Sarajevo, kao svog klijenta sa provjerenom kreditnom sposobnošću, da osigura dio potrebnih sredstava za finansiranje razvojnih projekata, uz prihvatljiv nivo troškova i rizika.

Riječ je o kreditnom zaduženju u iznosu od oko 16 miliona KM, sa fiksnom kamatnom stopom od 2,5 posto godišnje, te rokom otplate do 12 godina sa uključenim grace periodom do godinu dana.

Novi projekti

Ministar Halebić je izrazio namjeru da se u narednom periodu realizira navedeno zaduživanje koje ima za cilj nastavak postojećih ili pokretanje novih infrastrukturnih projekata, nabavku opreme i drugih sredstava radi podrške oživljavanju privrednih aktivnosti u Kantonu Sarajevo i očuvanje radnih mjesta, naročito onih privrednih djelatnosti u sektorima koji su pogođeni pandemijom koronavirusom.

Na sastanku je predstavljan i čitav niz drugih kreditnih proizvoda koje nudi Razvojna banka FBiH, a koji su na raspolaganju privrednim subjektima u KS.

D.H.