Rast štednje i depozita u Novoj banci

0

U prva tri kvartala 2016. godine u Novoj banci Banja Luka oročeno je novih 50,1 milion KM, što predstavlja rast depozita stanovništva za 6,74% u odnosu na kraj 2015. godine.

Ukupni depoziti stanovništva u BiH u 2016. godini rasli su 358 miliona KM, gdje Nova banka u ukupnom rastu u ovoj godini učestvuje sa 12,06%.

Najveće interesovanje klijenti Nove banke iskazuju za rentnu štednju, zbog mogućnosti raspolaganja kamatom unaprijed ili tokom trajanja oročenog perioda. Zavisno od ličnih potreba, klijenti mogu da izaberu da li će se kamata isplaćivati unaprijed za cijeli period oročenja ili za mjesec dana, tri mjeseca, šest mjeseci ili godinu dana. Kamatne stope na rentnu štednju su fiksne, a iznose do 3,00%, saopćeno je iz Nove banke.