Rast broja turista u BiH na početku godine

0

U Bosni i Hercegovini u februaru 2024. turisti su ostvarili 93.943 posjete, što je više za 3,7% u odnosu na januar 2024. i za 5,5% više u odnosu na februar 2023. godine.

Turisti su ostvarili 209.309 noćenja, što je manje za 1,4% u odnosu na januar 2024. i za 0,8% manje u odnosu na februar 2023. godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 35,0% dok je 65,0% učešće stranih turista.

Broj noćenja domaćih turista manji je za 4,7% u odnosu na januar 2024. i veći za 4,3% u odnosu na februar 2023. godine.

Broj noćenja stranih turista veći je za 0,5% u odnosu na januar 2024. i manji za 1,0% u odnosu na februar 2023. godine.

U strukturi noćenja stranih turista u februaru 2024. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (32,6%), Srbije (21,2%), Slovenije (8,2%), Turske (4,8%), Njemačke (2,8%) i Ujedinjenog Kraljevstva ( 2,7%) što je ukupno 72,3%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 27,7% noćenja.

Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu su turisti iz Novi Zeland sa 10,9 noći, Iran sa 5,7 noći, Austrija sa 4,4 noći, Bahrein sa 3,6 noći, Rumunija i Katar sa po 3,5 noći u prosjeku.

Turistima je u februaru 2024. u Bosni i Hercegovini bilo na raspolaganju 19.162 soba, apartmana i mjesta za kampiranje što je što je za 2,1% više u odnosu februar 2023.. i 42.378 raspoloživa kreveta što je više za 2,8% u odnosu na isti mjesec 2023. godine.

U februaru 2024. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 17.835 soba i apartmana što je za 2,6% više u odnosu na februar 2023. i 38,068 kreveta što je za 3,1% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Neto stopa iskorištenosti soba u februaru 2024. iznosila je 23,7%, a stalnih kreveta 18,1%, dok je u februar 2023. stopa iskorištenosti soba iznosila 24,0%, a stalnih kreveta 19,2%.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,2%.