Raiffeisen banka uspješno završila 2015. godinu sa dobiti od 67 miliona KM

0

Raiffeisen banka BiH i tokom protekle godine ostvarila je rezultate koji potvrđuju stabilnost njenog poslovanja, ali i usklađenost njenih strateških odluka sa uslovima tržišta. Poslovna 2015. završena sa značajnom neto dobiti od 67 miliona KM, što je porast od 24,4 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je ukupna aktiva iznosila 3,73 milijarde KM, a kapital 529,23 miliona KM.

„Iako okruženje u kojem poslujemo nije jednostavno, a uslijed ograničavajuće ekonomske situacije, zadovoljstvo mi je istaći da smo i tokom protekle godine ostvarili rezultate koji potvrđuju stabilnost našeg poslovanja, ali i usklađenost naših strateških odluka sa uslovima tržišta. Naime, godinu smo završili uspješno, sa značajnom neto dobiti od 67 miliona KM što je porast od 24,4% u odnosu na prethodnu godinu, dok je ukupna aktiva iznosila 3,73 milijarde KM, a kapital 529,23 miliona KM“, izjavio je Karlheinz Dobnigg, predsjednik Uprave Raiffeisen banke, na današnjoj konferenciji za medije na kojoj su prezentovani rezultati i poslovna ostvarenja Banke u 2015. godini, te dodao da je u veoma aktivnoj prethodnoj godini Banka zadržala svoju snažnu tržišnu poziciju uslijed kontinuiranih aktivnosti na njegovanju čvrstih odnosa sa klijentima.

Ovom prilikom je istaknuto da su krediti na kraju 2015. godine iznosili 2,25 milijardi KM što Raiffeisen čini jednom od vodećih banaka u oblasti kreditiranja u Bosni i Hercegovini.

Depoziti su iznosili 2,97 milijardi KM, čime su klijenti još jednom pokazali svoje povjerenje u Banku i bankarski sektor.

Ovakvi poslovni rezultati potvrda su ispravnosti strategije u skladu s kojom Raiffeisen banka djeluje, a proističu iz inovativnog pristupa poslovanju, prilagođavanja, te stalnog praćenja zadovoljstva i potreba klijenata. Također, Raiffeisen Grupa u BiH koju pored Banke čine Raiffeisen LEASING, CAPITAL, ASSISTANCE i INVEST klijentima nudi široku paletu visokokvalitetnih proizvoda i usluga, kakve klijenti žele i zaslužuju.

I tokom 2016. godine, Banka će nastojati da posluje u skladu sa svojim dugoročnim strateškim opredjeljenjem, te da bude aktivna u kreditiranju kako fizičkih lica, tako i privrede. Fokus će biti na obogaćivanju i razvoju digitalnog bankarstva, kao i na osnaživanju veze s klijentima kreiranjem digitalnih kornera u poslovnicama Banke, s ciljem da se klijentima što bolje približi novi način poslovanja sa Bankom.