Rad od kuće u SAD-u generisaće 160 milijardi dolara BDP-a godišnje

0

Sve više ljudi u Sjedinjenim Državama radiće u budućnosti od kuće, a ako visokokvalitetni pristup Internetu bude dostupan svim Amerikancima to bi moglo da dovede do održivog rasta produktivnosti radnika i povećanja ekonomske proizvodnje za oko 160 milijardi dolara godišnje.

To je glavni zaključak studije koju je objavila Aspen grupa za ekonomsku strategiju iz Vašingtona.

Prije pandemije, rad od kuće imao je udio od oko 5,0 posto u ukupnom fondu radnih dana. Taj procenat je naglo porastao tokom pandemije jer su Amerikanci ostajali u svojim domovima kako bi izbjegli infekciju, prenosi Reuters.

Mada će taj udio opadati, očekuje se da će se ubuduće ustaliti na oko 20 procenata od punog fonda radnih dana, kaže Stiven J. Dejvis, ekonomista sa Univerziteta u Čikagu koji je studiju radio sa Nikolasom Blumom sa Univerziteta Stenford i Hoze Marija Barerom sa Nezavisnog tehnološkog instituta iz Meksika.

Prema njegovim proračunima, urađenim na osnovu anketiranja radnika i poslodavaca o radu od kuće – visokokvalitetan pristup Internetu povećao bi produktivnost rada ponderisan zaradom za oko 1,1 posto.

Ova kalkulacija je indeksirana zaradama, jer nesrazmjerno veliki dio radnika koji će ubuduće raditi od kuće dolazi iz kategorije visokokvalifikovane, dobro plaćene radne snage. Kao što se pokazalo tokom pandemije, mnogi poslovi s nižim kvalifikacijama ne mogu da se obavljaju na daljinu.

Jedan od zaključaka studije je takođe da bi bolji pristup internetu pomogao ekonomiji da postane otpornija na buduće globalne katastrofe koje iziskuju ograničenje putovanja i smanjenje socijalnih kontakata, prenosi Tanjug.