Prosječna zarada u septembru u Crnoj Gori 800 eura

0

Prosječna zarada (bruto) u septembru 2023. godine u Crnoj Gori iznosila je 998 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 800 eura.

Prosječna (neto) zarada u septembru 2023. godine u odnosu na avgust 2023. godine zabilježila je rast od 0,1%, dok je prosječna (neto) zarada u septembru 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 11,4%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u septembru 2023. godine u odnosu na avgust 2023. zabilježile rast od 0,8% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 0,7%.

Prosječna zarada (bruto) u trećem kvartalu 2023. godine u odnosu na drugi kvartal 2023. godine zabilježila je rast od 1%, prenio je Bankar.me.