Prosječna zarada u avgustu u Crnoj Gori 532 eura

0

Prosječna zarada u Crnoj Gori bez poreza i doprinosa u avgustu je iznosila 532 eura, podaci su Uprave za statistiku – Monstat.

Prosječna neto zarada u avgustu porasla je 1,7 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Prosječna bruto zarada u avgustu iznosila je 795 eura.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u avgustu, u odnosu na jul, porasle 0,1 posto, proizilazi da su realne zarade u istom periodu porasle 0,3 posto”, navodi se u saopštenju.

Prema sektorima djelatnosti, prosječne neto zarade u avgustu su, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježile rast u sektorima administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 3,2 posto, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1,8 posto.

Pad prosječne zarade bez poreza i doprinosa u avgustu je, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen u sektorima poslovanje sa nekretninama 3,4 posto, prerađivačka industrija 2,8 posto.

Srna