Prosječna plata u BiH 965 KM

0

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u BiH za juli 2020. godine iznosila je 965 KM, što pokazuje nominalan rast za 1,5 posto u odnosu na decembar 2019. godine.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za juli 2020. godine u odnosu na juli 2019. godine nominalno je viša za 3,6 posto.

Prosječna mjesečna bruto plaća u BiH za juli 2020. godine iznosila je 1.492 KM, što pokazuje nominalan rast za 1,5 posto u odnosu na decembar 2019. godine.

Prosječna mjesečna bruto plaća za juli 2020. godine u odnosu na juli 2020. godine nominalno je viša za 3,7 posto, a prema podacima Agencije za statistiku BiH koji su danas objavljeni.