Prosječna neto plata u privredi 550 KM

0

Premijer FBiH Fadil Novalić, na predstavljanju rezultata rada Vlade Federacije BiH u prvoj godini mandata, izjavio je da je prosječna neto plata u Federaciji 834 KM.

Na pitanje novinara da li taj iznos plate ostvaruje većina zaposlenika u privredi odgovorio je „nažalost ne“.

“Prosječna neto plata u privredi iznosi 550 KM, dok u javnoj upravi iznosi više od 1.100 KM, te je ova vlada pred sebe postavila cilj da privredu vrati tamo gdje pripada”, rekao je Novalić. Odgovor na ovo pitanje je, kako kaže, težak radi disproporcije između ove dvije kategorije. “Problem želimo riješiti zakonom o platama državnih korisnika i zakonom o doprinosima, koji je u završnoj fazi, i odnosi se na oba sektora”, poručio je premijer FBiH Fadil Novalić.