Promet fiskalnim kasama u julu 5,4 milijarde KM

0

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.07.2023. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 98.145 fiskalnih uređaja, putem kojih je u julu 2023. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 5.403.152.014,82 KM.

U odnosu na 31.07.2022. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 4.988, a evidentirani promet u julu 2023. godine je veći u odnosu na juli 2022. godine za  258.819.383,15 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.07.2023. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 6.400 fiskalnih uređaja. Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.07.2023. godine je Općina Dobretići na čijem području je instalirano 6 fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupni promet u julu 2023. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 435.629.923,23 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupni promet u julu 2023. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 181.576,92 KM.