Projekti u MZ “Hrastovi-Mrkovići” vrijedni 6 mil KM

0

Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić je zajedno sa predsjedavajućom Općinskog vijeća Centar Karolinom Karačić i njenim zamjenikom Mustafom Mulićem, svojim saradnicima te općinskim vijećnicima, danas obišao lokaciju gdje je u toku izgradnja nove saobraćajnice koja povezuje ulice Nedžada Mušića i Gornja Breka (Mjesna zajednica „Hrastovi-Mrkovići“).

Ovom prilikom je načelnik Ajnadžić upoznao prisutne o višemilionskom projektu koji će biti realizovan tokom ove dvije budžetske godine.

– Ovaj projekat je iznimno važan za područje ove mjesne zajednice. Projekat koji će koštati 6 miliona KM u završnici je projekat stoljeća za ovo područje. Sa ovim mi ćemo riješiti puno stvari poput uređenja saobraćaja na ovom dijelu općine Centar, zatim ćemo riješiti probleme sa kanalizacijom i vodovodnim sistemom, te ćemo riješiti problem klizišta. Općina Centar je finansijer ovog iznimnog projekta dok je za realizaciju i nadzor zadužen Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Pored navedenog na inicijativu Savjeta MZ „Hrastovi-Mrkovići“ pokrenuli smo otkup zemljišta površine 650 metara kvadratnih za potrebe izgradnje novog objekta mjesne zajednice, te objekta društvenog sadržaja i sa socijalnim stanovima za mlade koji neće moći otkupiti već samo uzeti pod zakup po povoljnim uslovima. Također zemljište između nove saobraćajnice i lokalne džamije smo otkupili i namjeravamo tu praviti novi dječiji park. Ove godine planiramo implementirati tri miliona KM, a naredne također još tri – objasnio je Ajnadžić.

Izgradnja nove saobraćajnice je pri kraju, a nedostaje još asfaltiranje.

– Na ovoj lokaciji su okončani radovi na postavljanju nove separatne kanalizacione mreže nakon čega planiramo uraditi i novu vodovodnu mrežu, za šta će Općina Centar izdvojiti oko 2.700.000 KM. Na kraju će okolni stambeni objekti biti spojeni na novu vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Očekujemo da asfaltiranje nove saobraćajnice bude gotovo tokom ove građevinske sezone. Radovi na izgradnji same saobraćajnice će koštati oko 1.200.000 KM – objasnio je Rašid Karamustafić, šef Odsjeka za investicije i komunalni razvoj Općine Centar.