Projekti BH-Gasa uvršteni na listu projekata od interesa za EZ

0

Iz kompanije BH-Gas danas je saopćeno da je na posljednjem Ministarskom sastanku Energetske zajednice održanom u Skoplju usvojena lista Projekata od interesa za Zajednicu, među kojima su tri gasna projekta koja je kandidovala BiH.

Ističu da BH-Gas i Hrvatska podupiru usvojene projekte i žele njihovu realizaciju u narednim godinama.
 
Projekti od uzajamnog interesa (A lista projekata) ugovornih strana i zemalja članica EU (PMI) u oblasti električne energije su: 400 kV Vulcanesti (MD) – lssacea (RO); 400 kV Mukacheve (Ukrajina) – V. Kapusany (Slovačka) rehabilitacija i 750 kV Pivdennoukrainska NPP (Ukrajina) – lsaccea (Rumunija) rehabilitacija i modernizacija.
 
Kada je u pitanju prirodni gas, to su: Interkonekcija Gasovod BiH – Hrvatska – Sjever (Slobodnica – Brod – Zenica); Interkonekcija Gasovod BiH – Hrvatska – Zapad (Lička Jesenica – Tržac – Bosanska Krupa); Interkonektor BiH – Hrvatska – Jug (Ploče – Mostar – Sarajevo, Zagvozd – Posušje – Travnik); Interkonekcija Grčka – Makedonija (rGF); Interkonektor Srbija – Rumunija; Interkonektor Srbija – Hrvatska; Interkonekcija Poljska – Ukrajina; Interkonekcija Rumunija – Moldavija (Ungheni – Chisinau), te Jonsko-jadranski gasovod (lAP). 
 
Projekt usvojen u oblasti nafte je Transport raznih vrsta sirove nafte preko naftovoda Južna Družba
 
Na B listi projekata od interesa za Energetsku zajednicu (PECI) u oblasti električne energije su: Transbalkanski koridor (Novi 400 kV Kragujevac2 (RS) – Kraljevo 3 (RS); Novi 2x 400 kV Obrenovac – Bajina Bašta; Novi 400 kV interkonektor Bajina Bašta – Višegrad – Pljevlja, te Transbalkanski koridor – sekcija u Crnoj Gori; 400 kV Bitola – Elbasan (AL).
 
U oblasti prirodnog gasa to su: Interkonektor Bugarska – Srbija (lBS); Interkonektor Srbija – Makedonija; Transbalkanaki Koridor dvosmjerni tok između Moldavije i Ukrajine; Transport prirodnog gasa iz novih izvora u Kaspijskom regionu (tzv. Južni gasovodni koridor) do EnZ tržišta u Gruziji i Albaniji (via Transjadranski gasovod); te Gasovod Albanija – Kosovo* (ALKOGAP).
 
Na B listi projekt usvojen u oblasti nafte je Naftovod Ukrajina – Poljska (Brody – Adamowo).