Projekat digitalizacije javnih RTV servisa u BiH u završnoj fazi   

0

Vijeće ministara BiH usvojilo je na sjednici održanoj u ponedjeljak Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa o statusu Projekta digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini koji je, potpisivanjem ugovora o nabavci opreme za digitalni prijenos i emitiranje, dobio novi zamah u realizaciji, a nakon dužeg zastoja u provedbi druge i treće faze.

Potpisivanjem Ugovora o nabavci opreme za digitalni prijenos i emitiranje za realizaciju Projekta digitalizacije javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini 3. 1. 2024. godine, počeo je teći rok od 510 dana za puštanje cjelokupnog sistema u rad. Ugovor su potpisali ministar komunikacija i prometa Edin Forto i predstavnici grupa ponuđača Srrius 2010 Banja Luka i Odašiljači i veze Zagreb.

Završetkom druge faze ovog projekta krajem ove godine bit će omogućeno praćenje zemaljske televizije putem novog digitalnog signala u većem dijelu BiH.

Ralizacijom i treće faze na području cijele Bosne i Hercegovini bit će omogućen prijem programa javnih RTV servisa u BiH, putem DVB-T2 platforme digitalne zemaljske televizije.

Za praćenje realizacije ovog ugovora Ministarstvo komunikacija i prometa je formiralo Stručnu komisiju sastavljenu od stručnjaka ovog ministarstva i sva tri javna RTV servisa u Bosni i Hercegovini.

Nakon okončanja postupka prijema, montaže, testiranja i puštanja u rad nabavljene opreme Ministarstvo komunikacija i prometa će izvijestiti Vijeće ministara BiH.