Profesionalizacija javnog sektora ključna poruka kongresa održanog u Neumu

0

Profesionalizacija javnog sektora u uspješnom suočavanju sa izazovima održivosti ključna je poruka II Kongresa javnog sektora BiH, koji je u protekla tri dana održan u Neumu u organizaciji konsultantske kuće Revicon.

Jelena Misita, izvršna direktorica Revicona, istaknula je da je ovaj kongres predstavljao dragocjenu priliku za stručnjake iz područja javnih finansija da zajedno razmotre ključne promjene u održivom upravljanju javnim finansijama kako bi njihove učinke na rad dočekali spremni.

– Ključna poruka koju šaljemo je potreba za profesionalizacijom u javnom sektoru. S obzirom na kompleksnost suvremenih izazova, svako od nas mora težiti specijalizaciji u određenim područjima kako bi doprinijeli održivijem upravljanju – ističe Misita.

ESG – okoliš, društvo i upravljanje – kao najčešće korištena skraćenica tokom kongresa, uvodi promjenu u pristupu javnim financijama. Misita objašnjava da ova inicijativa nije potekla od država ili regulatora, već od utjecajnih svjetskih investitora, koji zahtijevaju da se projekti usmjere na održivost i doprinos društvu. Ovo postavlja velike izazove na javni sektor, koji se mora brzo prilagoditi i oblikovati procese za realni sektor. – I mi u BiH ćemo morati usklađivati legislativu u skladu sa ESG zahtjevima. U većini država došlo je do promjene najmanje dva zakona – zakona o računovodstvu i reviziji i zakona koji reguliše tržište kapitala – poručila je Misita.

Arnela Muhotić, pravna savjetnica za radno pravo i zaštitu na radu Revicona, ističe da je bitno poslati i poruku o važnosti kadrovskog planiranja. – Nema uspješne reforme bez ljudskih potencijala. To je posebno važno u javnom sektoru čija je glavna uloga biti u službi građana i raditi u njihovom interesu. U planiranje treba uložiti vrijeme i napor. U RS kadrovski plan je već uveden i praksa se pokazala dobrom. U FBiH legislativa još nije usvojena – navela je.

Amra Salihović, konsultantica za računovodstvene i porezne oblasti Revicona, kao bitnu poruku Kongresa je izdvojila i važnost prepoznavanja i upravljanja rizicima. – Rizik nije samo ono što može poremetiti naš rad već je rizik i propustiti da prepoznamo priliku da smo mogli učiniti nešto značajnije, da smo mogli bolje uložiti javna sredstva i pomoći našoj djeci i budućim generacijama – pojasnila je.

U tom segmentu, naglasila je da je model tri linije odbrane koji se koristi u upravljanju javnim finansijama izgubio odrednicu odbrana i transformisao se u saradnju, koheziju i timski rad. 

– I samo na taj način možemo uspješno iznijeti procese pred nama – zaključila je Salihović.