Produžen rok za otkup stanova certifikatima do juna 2019. godine

0

Vlada FBiH danas je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije.

Na ovaj način je rok za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koji je istekao 30. juna 2017. godine, produžen do 30. juna 2019. godine, piše agencija Patria.

– Kako je obrazloženo, istekom zakonskog roka (30. juna 2017. godine), svim osobama kojima se po okončanju procedure za povrat stanova dodijeli stan, ili koje ostvare povrat stanova po osnovu stanarskog prava, bi bila uskraćena mogućnost otkupa za certifikate shodno članu 12. stav 3. Zakona. Stoga je za dvije godine i produžen rok za otkup stanova za certifikate.

Inicijativu za produženje roka uputila je Agencije za privatizaciju u FBiH.